Fotoalbum

Deze musical is geschreven rondom figuren uit de bijbel.
Figuren die ons een spiegel voorhouden en ons in beweging willen brengen.
Ooit gaven ze verhalen door, als een stokje in een estafette.....niet om de eindstreep te halen, maar om onderweg bij God te komen.
Zo gingen de verhalen, van de één naar de ander, via kronkelwegen en met vallen en opstaan. En nu komen ze bij ons.....
Zien ook wij het als een uitdaging om iets door te geven?
Laten we het ontdekken! Zingend, spelend en luisterend met hart en ziel !
 
Eva en de slang
Abraham
Mozes
Rachab
David
Jozef
Johannes de doper
De duivel
Misdadiger
Maria Magdalena